Styret

Test McPlaceholderson
Leder
Inkognito Ukjentikus
HR-ansvarlig
Fakename Von Alias
Økonomiansvarlig
Dummy Ikkeekstesen
PR-ansvarlig

Nye grupper kan legges til ved å gå til “Team” i WordPress-siden. Nye medlemmer legges til ved å gå til “Team” - “All team members” - “Add new” (øverst på siden ved “Team members”). Bilde, posisjon i foreningen, mail o.l. endres ved å trykke “edit” på hver person

For å legge til nye grupper på siden går man til der man vanligvis endrer teksten, og skriver “team id=”nummer”” med klammeparanteser rundt (det er og et eksempel der). Nummeret finner man under “Team” - “All team”

Hvilke ikoner som brukes (default er mobilnr og mail) kan endres under “Settings”.